NASLOVNICA O NAMA LOGOPEDIJA I MATEMEMATIKA PROIZVODI NAGRADE PRESS MIŠLJENJA VIDEO KONTAKT PJESME  ENGLISH


Još za vrijeme ratnih stradanja dječak iz 3. razreda s teškim potresom mozga i s potpunim zaboravom čitanja, pisanja i računanja nakon dvadesetak seansi (oko 4 mjeseca) nastavlja školovanje i danas je u srednjoj informatičkoj školi vrlo dobar đak.

OŠ "Meje", Split


Josip Rajevic, suradnik, Studio 9
info@silabus.hr

S i l a b u S

Program didaktičkih inovacija za čitanje, pisanje i matematiku
Autor Nataša Radas, prof., SPLIT, Bana Berislavića 9

E-mail info@silabus.hr
Mob 098 757 085 Tel/fax 021 386 438
www.silabus.hr

Uz redovne logopedske usluge pružaju se i drugi programi poput • program dobrog početka
• program razvijanja spremnosti za učenje
• terapija poteškoća učenja Slijedeći tekst govori o dijelu PROGRAMA SilabuS vezano za poteškoće učenja matematike. Tiskan je u Zborniku dana škole Prema kvalitetnoj školi 2002.g. Izmjenjeno je to što je tada bio tek plan i početak rada, a već skoro dvije decenije je stvarnost.
Tada su i škole i stručno razvojne službe bile daleko od ove problematike. Danas je pak kod nas i u svijetu porasla svijest o specifičnosti poiteškoća učenja matematike i postoje pokušaji rješavanja. Kompetencije logopeda su se proširile i na ovo područje i predstoji im sve bolje upoznavanje ove problematike. U međuvremenu su se, u SilabuS-u stekla brojna iskustva s najrazličitijim korisnicima (od postojanja većih poteškoća do izrazitih talenata) u različitoj dobi (od rane dječje dobi 2- 4 godine pa do viših razreda osnovne škole i dalje). Kroz rad su se i dalje usavršavala i didaktička sredstva te su se uz istraživanje, također, sticala golema nova iskustva. I ne samo to nego su se razvila i posve novi alati. Proizvela se Trodimenzionalna računaljka u obliku Tablice množenja bez brojeva, jedinstvena u svijetu, iznimno korisna i učinkovita (Zlatne medalje u Briselu i Ženevi).
Kroz uporabu sredstava uz nove mogućnosti i igre uslijedila su nova, do tada usvijetu nepoznbata otkrića, kako u metodici, tako i u matematici. I konstituirala se SilabuS metoda. Uz Program dobrog početka i Program razvoja spremnosti za učenje, gdje se, paralelno uz matematiku radi na razvoju govora kao i na razvoju predčitačkih sposobnosti. Tako se ujedno perije škole vrši prevencija jezično-govornih poteškoća i poteškoća čitanja i pisanja. Radeći s novo dizajniranim didaktičkim sredstvima Programu prevencije i Programu rehabilitacije poteškoća učenja matematike, razvila se SilabuS metoda koja je vrlo brzo pokazala svoju učinkovitost. Prilagođena djeci posjeduje svoju postupnost, svoja pravila, ali ima otvorenost za kreiranje sa strane podučavanih i sa strane podučavatelja.
Tekst iz Zbornika, ostavljen je nepromjenjen da se, pored ostalog, i u ovom slučaju dokumentira sudbina autora kao inovatora i inicijatora.

LOGOPEDIJA, MATEMATIKA, UČENJE i SilabuS 

Poteškoće govora, čitanja i pisanja, u svijetu i kod nas, već su dobro poznate kako znanstvenicima (razvojnim neurolozima, neuropsiholozima, neurolingvistima, psiholozima, logopedima, učiteljima i drugima) tako i široj javnosti. Termine dyslexia i dysgraphia čuli su i prosječno obrazovani ljudi.
O acaculi-ji i dyscalculi-ji, specifičnosti poteškoća učenja matematike, tipologiji i uzrocima poremećaja, međutim, malo se zna, a pogođenih je mnogo. Čak što više, uobičajen je društveni stav koji te teškoće prihvaća, tolerira i opravdava.
Nije teško sresti uvažene intelektualce koji ne skrivaju svoju potpunu nekompetentnost u metematici.
Nije malen broj školaraca koji bježe od matematike, na silu se i s mukom bori s njom i ne voli je. Među strahovima i tjeskobama, matofobija zauzima sve značajnije mjesto. Istovremeno, matematika, “kraljica znanosti” i dalje, s pravom ostaje nezaobilazna kao jedan od najvažnijih predmeta u školi.
U čemu je stvar? Što se zapravo događa i što se može napraviti?
SilabuS daje jasan i nedvosmislen odgovor.
Može se napraviti mnogo.
Odgovor je nastao promatranjem djece s raznim, manjim i većim poteškoćama, u radu i kontinuiranoj komunikaciji s njima te istraživanjem vrste i uzroka tih poteškoća. Jasno je da se promatranjem odstupanja, otklona i problema upoznaje pravilo, u ovom slučaju potrebni, prirodni i normalni razvoj matematičkog mišljenja.
SilabuS ne pruža repeticije. SilabuS pruža dijagnostiku i terapiju poteškoća, vrši primarnu prevenciju i čak što više potiče, oblikuje i kreira buduće matematičke talente.
Kako?
Za početak kroz LOGOPEDSKO-MATEMATIČKI KABINET, a kasnije kroz druge slične oblike na
način igraonica, radionica i učionica, u skladu s najmodernijimn i najnovijim znanstvenim dostignućima,
malo poznatim u svijetu, a kod nas posvema nepoznatim, radilo bi se individulano i u manjim grupama od
nekoliko djece, sljedeće:
- dijagnostika i terapija poteškoća
- izrađivanje novih didaktičkih sredstava za potrebe kabineta neophodnih za razvijanje bazičnih matematičkih koncepata
- utemeljenje nove metodike rada
- Dijagnosticira se cjelokupna kognitivna spremnost za učenje matematike uključujući i dijagnosticiranje stupnja i vrste svih vidova senzomotorne, vizualne i auditivne percepcije i pažnje. (nepostojeće u nastavi)
- Analizira se matematička osobnost učenika uz prilagođavanje metoda. Stil poučavanja prilagođava se stilu učenikova učenja. (nepostojeće u nastavi)
- Koristi se vizualizacija i holistički pristup uz obilje didaktičkog materijala za kvalitetno povezivanje koncepata uz konstruktivne igre, manipulativne materijale i izradu modela. (zanemarivano i neadekvatno provođenje u nastavi)
- Testira se stupanj usvojenosti predmatematičkih vještina što terapija nadoknađuje. (nepoznato u nastavi)
- Razvijaju se lingvistički i matematički prediktori: razvrstavanja, uspoređivanja i ujednačavanja, nizanja i održavanja redoosljeda, slijeđenja uputa u više koraka, orjentiranja i organiziranja u prostoru,
vizualizacije, vizualnog grupiranja, prepoznavanja obrazaca, procjenjivanja, deduktivnog i induktivnog mišljenja, analogije i dr. (nerazrađeno u nastavi)
- Testira se i razvija matematički jezik kroz razgovor, kroz vježbe lingvističkog oblikovanja, kroz prevođenje matematičkog jezika u svakodnevni i obratno, kroz oblikovanje i razvijanje simboličkog jezika kroz verbalizaciju. (nepostojeće ili neadekvatno primjenjivano u nastavi)
- Razvijaju se svi stupnjevi poznavanja matematike: koneceptualni, lingvistički, proceduralni i
komunikacijski. (nerazrađeno i neadekvatno primjenjivano u nastavi)
SVE TO UZ POMOĆ SilabuS DIDAKTIČKIH SREDSTAVA.
Iz naprijed rečenog, mada ukratko, naziru se drugačiji stavovi prilaženja problemima učenja, a što se tiče društvene koristi ovih akcija jasno je da se vrši primarna prevencija problema. Ipak, isto tako, i još kraće rečeno, te aktivnosti imaju sljedeće osobine:
Metoda rada bila je prirodna, komunikacijska i polazi od onoga što dijete može i što jest.
Podučavatelj je samo usmjeravatelj aktivnosti koje se odvijaju kroz rad s raznovrsnim sredstvima uz variranje metoda.
Oblikovanje i razvijanje unutrašnjeg stava voditelja prema radu trebala bi biti stalna svijest o tome da dijete posjeduje priprodnu sklonost učenju i da mu je ono užitak i radost.
Čitav Program temelji se na uvjerenju da je:
- učenje prirodna ljudska sklonost
- da se matematičko mišljenje razvija kako se i čovjek razvija
- da postoje i trebaju postojati različiti putevi i načini učenja svega pa i matematike
- da postojeći unificirani programi koliku razvijaju toliko i produciraju poteškoće
- da je sprječavanje poteškoća u učenju matematike primarna prevencija budućih
poremećaja u ponašanju i u životu
- da je nedostatak radosti u učenju znak greške u procesu
- da je došlo vijeme kada treba razlikovati acalculiu i dyscalculiu od nespecifičnih teškoća učenja matematike kao što smo donedavno trebali učiti razlikovati dyslexiu i dysgraphiu od ostalih poteškoća čitanja i pisanja
- da se moraju i mogu mobilizirati snage koje ne postoje ni u programima ni u udžbenicima, ali postoje u nama koji smo s djecom u direktnom kontaktu.

Principi koji bi se trebali poštivati u radu bili bi:
- Heureka princip (što više istraživanja, a što manje gotovih znanja)
- Princip verbalizacije (prevođenje sustava označavanja iz jednog u drugi uz upotrebu svakodnevnog govora)
- Princip vizualizacije (upotreba vizualnog koda za usvajanje, memoriranje, i razvijanje matematičkih koncepata)
- Princip ponavljanja (umjesto dugotrajnog uvježbavanja uvijek istih obrazaca, variranje i problematiziranje sadržaja s jasnim povezivanjem koncepata)
- Princip različitih razina spoznaje (od intuicije do formule)

" Roditelji i nastavnici često uče djecu samo podacima. Mi učimo djecu kako je učenje igra kao i svaka druga, kako kroz osmjeh ubrati plodove znanja iz kojih će niknuti stabla spoznaje o lakoći i ljepoti života. "
Ante, suradnik
 


Autor
Nataša Radas, profesor logoped

Bana Berislavića 9, Split
INFO TEL.: 021 386 438
INFO MOB.: 098 757 085

info@silabus.hr

Program Silabus je patentno zaštićen.

NASLOVNICA                    O NAMA                    PROIZVODI                    KONTAKT